حسن شاهی-09177293069

درباره ما

امروزه پرورش صنعتی طیور همزمان با پیشرفت های ژنتیکی با چالش های بسیاری مواجه است که اثر گذاری این چالش ها در گله های پرتولید تاثیرات خود را به صورت معنی داری بر اقتصاد صنعت نشان می دهد. این تاثیرات از طریق استرس های محیطی و مدیریتی، آلودگی های قارچی نهاده ها و عدم کیفیت لازم و مورد انتظار در داروها و واکسن ها و غیره خود را نشان می دهد. طبیعی است که این تاثیرات در گام اول تغییرات فیزیولوژیکی در بدن پرنده ایجاد می کند که به موازات این تغییرات احتیاجات تغذیه ای و مدیریتی نیز تغییر می نماید. متخصصین شرکت نوانیک بر این باور هستند که برای تمامی گله های فارم های پرورشی مختلف نمی توان نسخه واحدی پیچید. بنابراین این شرکت، کنسانتره¬¬های خود را پس از کارشناسی فنی شرایط گله بر اساس شرایط آب و هوای هر منطقه و تنوع نژادهای مختلف موجود در کشور تولید کرده است.

بیشتر بخوانید

اخبار و مقالات